jueves, 23 de octubre de 2008

525 spanska arbetare förolyckades i år

TEGUCIGALPA / 081020 / Dödsfallen på den spanska arbetsmarknaden ökade dramatiskt under de första sju månaderna 2008, 6,5 procent eller 528 avlidna enligt det spanska arbetsmarknadsdepartementet.

Statistiken januari-juli visar att det registrerades 1.051.321 arbetsolyckor vilket är en ökning med 1,5 procent jämfört med samma period förra året.

Tjänstesektorn är den sektor som redovisar mest dödsfall, 198, medan byggsektorn registrerade 167, följd av industrin 113 och jordbruket 47.

Dick Emanuelsson