martes, 24 de abril de 2007

Latinamerikas bananer och EG-protektionism

SANTA MARTA / 2000-1112 / Amerikanska bolags monopol på bananhandeln i Latinamerika har sedan ett sekel varit grundmurad. Bolag som Chiquita gör allt för att behålla kontrollen.

Tre stora USA-bolag kontrollerar i dag ca 75 procent av bananhandeln och oroas nu för de europeiska bolagens försök att ta åt sig en stor del av den lukrativa handeln. De tre bolagen är Chiquita Brands, Bandeco och Standart.

De senaste åren har även ett antal mindre colombianska bolag blandat sig i leken. De är Uniban och Banacol som har kapat åt sig 25 procent av försäljningen, eller i dollar, 500 miljoner av de två miljarder dollar som omsätts per år.

Transnationella europeiska bolag som det engelska Geest Caribbean Americas och Africanich har sedan en tid köpt en del av produktionen. Men de har inte nöjt sig med detta, utan även börjat förvärva egendomar i Latinamerika för egen bananproduktion.

Kontinenten kan årligen erbjuda sju miljoner ton bananer, den banan som samtidigt uppvisar den bästa kvalitén i världen. Av utbudet inom EG-området utgör den latinamerikanska bananen 68 procent av konsumtionen.

I december 1992 beslutade EG att endast två miljoner ton latinamerikanska bananer får importeras med en 20-procentig tullavgift. Importer över denna kvot påläggs en skatt på 170 procent.

Roberto Castro, en costarikansk företagare uttryckte sig så här till den internationella nyhetsbyrån IPS i en kommentar:

– De europeiska företagen gynnas av beslutet eftersom de är de enda som har importlicenser. De har ett inre monopol och kan därmed bestämma både priser och vinster till priset av de latinamerikanska producenterna.

Dick Emanuelsson