miércoles, 13 de mayo de 2009

FMLN vann presidentvalet i El Salvador

TEGUCIGALPA / 090315 / Den forna gerillafronten FMLN vann det viktiga presidentvalet i El Salvador. Ny president är Mauricio Funes. Centralamerikas politiska karta blir allt rödare och USA:s oro över vänstervindarna på sin ”Bakgård” ökar.

– För första gången på 180 år av militärdiktaturer och högerextrema regeringar har folket vunnit en exemplarisk seger för nationell självständighet och demokrati, sa Sigfried Reyes från den högsta ledningen för Fmln.

Valkampanjen har från regeringspartiet Arena varit den gängse; ett sällsynt smutsigt krig som spelar an på salvadoranernas rädsla för det gångna kriget och oron över att förlora pengarna från de två miljonerna utlandssalvadoranerna i USA som förra året skickade hem 3.787 miljoner dollar, en summa som representerar 17 procent av landets BNP och som är oumbärligt för hundratusentals fattiga familjer.

Arenapartiet som har styrt El Salvador de senaste 20 åren (kriget upphörde formellt 1992, i praktiken 1990) lanserade sin kandidat Rodrigo Ávila som garanten för ”frihet och demokrati”. I valet 2004, som stod mellan Tony Saca och FMLN:s legendariske gerillakommendant och generalsekreterare för det upplösta kommunistpartiet, Schafik Handal, anklagade Arena Fmln för att vilja införa Kubastyre i El Salvador. Valkampanjen var bland de värsta jag sett i Latinamerika och årets valkampanj från Arena har gått i exakt samma spår. Men denna gång har spöket varit Hugo Chavez. Pengar från viktiga arbetsgivare till Funes har av Arena beskrivits som ”svarta Chavezpengar i Mauricio Funes’ valkassa”.

– Vi måste försvara systemet av friheter och besegra möjligheten av att bli ytterligare en dräng i tjänst hos den sinnesförvirrade totalitäre Hugo Chávez, var Ávilas budskap innan valet.

Han har varit polischef och vice säkerhetsminister i tidigare Arenaregeringar, utbildad i USA, bland annat på FBI:s polisakademi. Mot sig har han haft en folkkär journalist som inte är medlem i FMLN men som representerar det enda vänsteralternativet i landet som med sin gigantiska partiorganisation mobiliserade närmare 300.000 deltagare på valkampanjens slutmöte en vecka innan valet, vilket dock inte är synonymt med en säker valseger. Arena och Avila avslutade sin kampanj på en sportstadion i staden Cuscatlán och samlade cirka 80.000 deltagare, många fattiga som ersattes med tio dollar och en t-skjorta för sitt deltagande. Men trots skillnaden i numerär på de bägge massmötena koncentrerade den förkrossande majoriteten av salvadoranska medierna sin bevakning nästan uteslutande på Arenapartiets slutmöte.

Funes och FMLN har lanserat sin kampanj på mottot ”Förändring”, och förändring vill en förkrossande majoritet av salvadoranerna där 49,5 procent lever i absolut fattigdom och 17,8 procent i extrem fattigdom eller misär. Funes ledde också alla opinionsundersökningar inför valet och detta intensifierade Arenas smutskastning av Fmln.

– Jag överlämnar inte mitt land”, har Arena skanderat och insinuerat att Chavez kommer ta över presidentpalatset om Funes skulle vinna valet. Arena ropade “Patria sí, Comunismo No”, För fosterlandet, nej till Kommunismen” Medan FMLN svarade med “Patria sí, con el mismo NO”, Fosterlandet Ja, men inte med de tidigare (regeringarna)”.

Risken för valfusk har varit en ständig mardröm för Fmln som hänvisat till att Arena har en total kontroll över det nationella Valrådet TSE och att tiotusentals nicaraguaner, honduraner och guatemalaner i gränsområdena har rest in i fullastade bussar under nattetid dagarna innan valdagen. Monica Zak, svensk valobservatör på plats, uppgav i ett pressmeddelande att i den vallokal där hon uppehöll sig hade ett tiotal personer med falska ID-kort försökt rösta innan lunchtid. Närmare 4.000 nationella och internationella valobservatörer från främst OAS och EU anlände 4-5 dagar innan valet till El Salvador och har uppgett att valet genomfördes utan större intermezzon.

Men det viktigaste sabotaget mot ett val i en representativ borgerlig demokrati är de aktioner som genomförs innan valet. Massor av anklagelser haglade mot privata och offentlighetsanställda arbetsgivare kontrollerade av Arena som hotade sina anställda med avsked om de inte tog ett foto med sin mobiltelefon av sin markerade valsedel som skulle ge Arena&Avila sin röst. Arbetsgivare har ”talat ut” i regeringsvänliga medier om hotet det innebär att Fmln vinner valet mitt i den internationella kapitalistiska krisen.

Även om segern i söndags har en politisk och psykologisk enorm betydelse av det faktum att högern för första gången i det lillacentralamerikanska landet har besegrats och att den politiska kartan av Centralamerika färgas rödare, är det inte alla Fmlnanhängare som jublar ovillkorligt. Fidel Nieto är före detta gerillasoldat i Fmln men arbetar numera som universitetsrektor på det lutheranska universitetet i San Salvador och han säger till Flamman att han ser Fmln:s seger i första hand som ett resultat av att Arena var uttjänat som politiskt alternativ.

– Den ekonomiska krisen känns nu för fullt och Arenas nyliberala modell, som är den kapitalistiska modellen, har brutit samman totalt för landet befinner sig i en ekonomisk ruin. Här finns det kapitalgrupper som hävdar att det var bättre att Fmln vann valet och att Fmln, i en synnerligen känslig ekonomisk efterkrigsperiod, tar över det politiska ansvaret för en kris som är och kommer att vara oerhörd dramatisk och som kommer att kosta Fmln politiskt kapital.

Fidel Nieto är också kritisk till Funes’ regeringsprogram som han anser inte skiljer sig i grunden mot Rodrigo Avilas politik. Funes har också inför angreppen om att ”Chavez tar över” med kraft tillbakavisat alla påståenden om att han kommer att ansluta El Salvador till bland annat Alba, det Bolivarianska Alternativet för Amerika.

– Mauricio Funes’ program påminner mer om Michel Bachelets eller ’Lulas’ politik än om Chavez. Daniel Ortegas eller Rafael Correas (Ecuador) politik. Funes har fått stöd av Mexikos Carlos Slim, en av de främsta magnaterna och den rikaste personen i Latinamerika.

De 1,3 miljoner salvadoraner som gav FMLN och Mauricio Funes sin röst i söndags kommer att ställa hårda och snabba krav på att El Salvador verkligen förändras, och att det inte, som i så många tidigare, bara är chimärer av vallöften utan verkligen innebär en genomgripande strukturell förändring av El Salvador.

Dick EmanuelssonFAKTA: El Salvador

Landet är Centralamerikas minsta med en yta på 21.000 km2. Antal invånare är 7,2 miljoner varav 4,3 miljoner är valberättigade enligt vallängderna. 20.000 poliser och soldater bevakade valet.

El Salvador, Ecuador och Panama använder dollar som valuta och landet är ett av de länder som är ekonomiskt beroende av USA. Av de 2,8 miljoner salvadoraner som lever i utlandet beräknas två miljoner befinna sig i USA. Av dessa är det bara 474.342 personer som har arbets- och uppehållstillstånd eller är USA-medborgare. Övriga är papperslösa som när som helst kan gripas och repatrieras till El Salvador. Varje vecka anländer fullastade plan med deporterade gästarbetare.

För den salvadoranska statskassan är de 3.787 miljoner dollar (2008) i hemskickade ”remesas”, pengar från dessa statslösa salvadoraner, av enorm betydelse och utgör den näst största inkomsten för regeringen eller 17 procent av landets BNP. Under januari 2009 sjönk dessa ”remesas” med 8,4 procent, från 275,5 till 252,4 miljoner dollar jämfört med december 2008.

Våldet är en ingrediens som höger utnyttjar, trots att det är den som regerat de senaste 15 åren. Här finns maffia och psykopatiska ungdomsgäng (Las Maras) som 2007 orsakade 61 mord per 100.000 invånare vilket är cirka tre gånger fler än våldets Colombia.

Dick Emanuelsson