sábado, 10 de marzo de 2007

De ekonomiska resultaten på Kuba de senaste fem åren

783 tecken


Tre utmärkande drag karaktäriserar de grundläggande strukturella förändringarna under de senaste fem åren:

Kubas ekonomi är i dag i första hand en ekonomi baserar på ett utbud av tjänster. 1989 representerade tjänstesektorn 55 procent och 2006 är den uppe i 76 procent av BNP.

Sjuttio procent av exporten kom 2006 från tjänstesektorn och 30 procent från varor.

Mellan 1995-2000 var den ekonomiska tillväxten 4,8 %. 2001-2002 var tillväxten 1,8 %, 2004 ökade ekonomin med 5,4 %, 2005 accelererade tillväxten med 11,8 % och 2006 12,5 %. I

Dick Emanuelsson

Källa: Kubas ekonomi- och planminister Jorge Rodriguez