sábado, 10 de marzo de 2007

För att stoppa Chavez reser Bush på turné

TEGUCIGALPA / 070306 / USA:s president Georg Bush genomför en veckolång turné i fem latinamerikanska länder. Målet är att stoppa Chavez’ och vänsterns växande in flytande i Latinamerika.

Bush anländer till Brasilien i dag, den 8 mars där han kommer mötas av stora demonstrationer. Ett 60-tal olika organisationer och folkrörelser har utlyst stora manifestationer under kravet: ”FUERA BUSH! Ut med Bush och mot vad man anser vara en Modern Hitler.

Bush eskorteras av 250 specialagenter i sitt eget presidentplan. Han har med sig eget vatten, livsmedel och egna fordon. Med ’Lula’ kommer Bush studera möjliheterna till att starta ett projekt om biobränsle.

I Uruguay befinner sig Bush i tre dagar. Samma dag han anländer kommer också Chavez att landa på andra sidan till Rio de la Plataviken, inbjuden av Mödrarna från Plaza de Mayo och ett 40-tal folkrörelser. De blir något av en giganternas ideologiska kamp i reality. Medan Chavez kommer tala inför stora åskådarmassor kommer Bush att träffa Uriguays president Tabaré Vazquez i en mindre stad i inlandet, hermetiskt insluten av säkerhetsagenter.

Och protesterna fortsätter när Bush anländer till Colombia där 21 000 poliser ska ansvara för säkerheten tillsammans med armén som komemr slå en järnring jring huvudstaden Bogota. Målsättningen är att förhindra att FARC-gerillan genomför attacker under Bushs besök.

I Guatemala har protesterna redan inletts av fackföreningar och kvinnoorganisatoioner mot Bushs besök den 12 mars. Protesterna har utlysts i protest mot införandet av ett frihandelsavtal, TLC mellan Guatemala och USA och de permanenta USA-trupperna i landet.

Turnén avslutas i Mexiko och tas emot den 14 mars av den USA-vänlige Felipe Calderon.


– Han (Bush) är inte bara president för en imperialistisk stat utan också en folkmördare som har massakrerat tusentals människor i alla de krig han har organiserat, exempel är Irak och Afghanistan, säger PIT-CNT:s organisationssekreterare, hamnarbetarledaren Juan Castillo, medlem i kommunistpartiets centralkommitté. PIT-CNT kommer förklara Bush "Persona Nongrata".

Dick Emanuelsson