sábado, 10 de marzo de 2007

Sociala och ekonomiska nyckeltal på Kuba

<1372>

Sociala och ekonomiska nyckeltal på Kuba

Kubas socialbudget är den högsta i Latinamerika och 22,7 % av BNP går till utbildning och sjukvård.

Barnadödligheten som 1982 var 11,2 döda per tusen födda barn under ett år var 2006 rekordlåga 5,3. I USA är motsvarande siffra 7,1 medan Nicaragua uppvisar 30 döda per tusen födda.

Den förväntade genomsnittslängden är 76,7 år.

Läkartätheten per invånare är den största i världen, 1 per 157 invånare.

Analfabetismen, 0,2 %, är den lägsta på den amerikanska kontinenten.

Hälften av alla ungdomar i åldern 17-23 år studerar på universitet. Totalt 800.000 unga kubaner.

Det finns en 99-procentig täckning för alla grundskolelever.

Genomsnittstiden för studier för Kubas befolkning är 9,8 år. För den yrkesaktiva befolkningen är motsvarande siffra 12 år.

Genomsnittspensionerna ökade 2006 med 7 % och reallönerna med 16,7 procent.

Arbetslösheten 2006 var 1,9 %.

30 000 kubanska sjukvårdsarbetare återfinns på de mest otillgängliga plaster i 60 länder.

12 078 utländska läkarstuderande var inskrivna vid Latinamerikas medicinska högskola i Havanna.

UNESCO gav Kuba en utmärkelse för sitt erkända alfabetiseringsprogram som tillämpas i 15 länder med 2,3 miljoner personer.


Dick Emanuelsson