jueves, 22 de marzo de 2007

“FRIGE FADER CANTALAPIEDRA”

Starkt uttalande från Comision Intereclesial de Justicia y Paz

I ett starkt uttalande från den katolska människorättsorganisationen ” Comision Intereclesial de Justicia y Paz”, som leds av prästen Javier Giraldo, kräver denna att den spanske prästen och de övriga 15 invånarna i staden Uribe sätts på fri fot omedelbart.

”Tjugoåtta år av livet kan verka kort mot två veckor av godtycklig olaglig fångenskap av en trosförkunnare och en försvarare av rättigheterna för Metalänets invånare mitt i den väpnade konflikten”, skriver Justicia y Paz i sitt fördömande av arresteringen av den 64-årige spanske prästen.

”Hans fall är ett av många som landsbygdsbefolkningen upplever, de som förvägras sina grundläggande rättigheter, sin personliga frihet och sin frihet att tänka eller bara för att de lever i konfliktområden där de uppfattas som deltagare i kriget.”

”Fader Cantalapiedras och de övriga 15 invånarna i Uribe, är ytterligare ett uttryck för den bristfälliga kännedomen om den väpnade konflikten, militariseringen av samhället och de massiva godtyckliga arresteringarna av invånarna”.

“Vi har tagit del av Biskopen i Granadas (stad i länet Meta), ett vittnesmål över fader Cantalapiedra, hans uppriktighet och tro att följa Jesus mitt i den väpnade konflikten.”

Den katolska människorättsorganisationen uppmanar alla troende och icke troende att vända sig till Colombias riksåklagare och justitiekansler att protestera mot arresteringen och kräva fader Cantalapiedras omedelbara frisläppande.

Dick Emanuelsson